Защо е важно събирането на боклука

В днешно време ние произвеждаме все повече и повече отпадъци. Защо мислите, че това се случва? Производството на отпадъци е един от сериозните проблеми в съвременния свят и е причинило вреди в околната среда. В миналото в света имало по-малко население. Днес обаче броят на населението в световен мащаб става все повече и повече, поради… Continue reading Защо е важно събирането на боклука