Няколко въпроса около стягането на багаж при пътуване

Знаете ли, пътува често е рутина на харта, които пътуват всеки ден по бизнес или други ангажименти. И все пак, ако на вас ви предстои за първи път да летите на самолет, ето какво трябва да знаете:

В багажа, освен дрехи за добър стайлинг, трябва да имате и всичко необходимо за вашето пътуване.

Овен, че някои неща не могат да се носят в ръчния багаж е добре да знаете и някои тънкости около използването на мобилни:

Защо не можем да използваме мобилни телефони на самолети?

Признайте си. Знаете, че не бива да използвате вашия мобилен телефон на самолети, но докато самолетът приближава времето за полет и стюардесите обикалят с инструктажи, на много от вас се приисква да извадя телефона или да изпратите крадешком съобщение, или се промъкнете в един приглушен последен разговор преди самия полет. Вижте и за хубави кейсове за alcatel.

Защо използването на мобилни телефони в самолетите все още табу?

Въпреки че има технически проблеми в играта, експерти предполагат, че истинската причина, общо възприемане на общественото мнение, отколкото чиста наука.

Безпокойството, не е задължително да е факт

Това е проблем, а не факт, че телефоните може да излъчват енергия, която от своя страна може да доведе до смущения с въздухоплавателните системи.